Personální řízení

 1. Předmět personálního řízení
 2. Organizační kultura, organizační klima, identifikace pracovníků s organizací a prací
 3. Personální aspekty ve vývoji managementu od počátku 20. století do třicátých let 20. století
 4. Personální aspekty ve vývoji managementu od čtyřicátých let do sedmdesátých let 20. století
 5. Personální aspekty ve vývoji managementu osmdesátých let 20. století
 6. Personální aspekty ve vývoji managementu devadesátých let 20. století
 7. Tradiční japonské personální řízení; personální řízení v České republice
 8. Vývoj personálního řízení
 9. Faktory ovlivňující personální řízení v organizaci; personální strategie organizace, personální politika organizace
 10. Odpovědnost za personální řízení v organizaci
 11. Trendy v řízení lidí po roce 2000 I.
 12. Trendy v řízení lidí po roce 2000 II.
 13. Pracovní motivace a stimulace pracovníků
 14. Analýza pracovních míst a identifikace kompetencí pracovníků; personální plánování
 15. Získávání pracovníků
 16. Výběr pracovníků
 17. Přijímání a adaptace pracovníků
 18. Odměňování pracovníků
 19. Rozmísťování a uvolňování pracovníků
 20. Vzdělávání a rozvoj pracovníků; řízení kariéry pracovníků
 21. Řízení pracovního výkonu; hodnocení pracovníků
 22. Pracovní podmínky
 23. Péče o pracovníky; odbory a kolektivní vyjednávání
 24. Personální poradenství
 25. Předmět organizačního chování