Andragogika

 1. Terminologické zakotvení věd o výchově a vzdělávání
 2. Filozofické základy věd o výchově a vzdělávání
 3. Pedagogika jako vědní disciplína
 4. Teoretické směry pedagogiky ve 20. století
 5. Cíle výchovy a vzdělávání
 6. Sociální, kulturní, ekonomické a politické kontexty vzniku moderního
 7. Koncept celoživotního učení
 8. Vzdělávací politika v mezinárodním a evropském kontextu
 9. Vznik a vývoj andragogiky
 10. Andragogika v systému věd
 11. Ohlas pragmatismu a humanistické psychologie v teoriích vzdělávání dospělých
 12. Kritické teorie společnosti a vzdělávání dospělých
 13. Profese andragoga
 14. Struktura vzdělávání dospělých
 15. Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých
 16. Vývoj vzdělávání dospělých v českých zemích
 17. Aktuální stav vzdělávání dospělých v České republice
 18. Andragogická didaktika
 19. Didaktický proces
 20. Didaktické formy vzdělávání dospělých
 21. Didaktické metody vzdělávání dospělých
 22. Didaktické prostředky a výukové technologie ve vzdělávání dospělých
 23. Stárnutí a stáří
 24. Gerontagogika a její kontexty
 25. Vzdělávání seniorů