1. Terminologické zakotvení věd o výchově a vzdělávání

Výchova, vzdělávání, edukace. Učení, sebeřízené učení. Intencionální a funkcionální učení. Vyučování. Formální, neformální, informální vzdělávání (učení se). Socializace, enkulturace, personalizace. Dospělý, dospělost.